اطفال

این بخش دارای شش اتاق خصوصی و ده اتاق دو تخته، دو اتاق نوزادان با هفت کات و سه انکوباتور، دو دستگاه فتوتراپی Intensive و چهار دستگاه فتوتراپی عادی می باشد. کودکان بستری در این بخش می توانند از اتاق بازی کودکان، اسباب بازی ها، کتب و مجلات کودکان و فیلم های ویدئویی استفاده نمایند. تمامی کودکانی که دچار بیماری های داخلی بوده یا تحت اعمال جراحی مختلف قرار گرفته اند در این بخش بستری می شوند و تحت مراقبت قرار می گیرند.

با پزشکان ما آشنا شوید

X